Få afhentet din spildolie gratis 

Uno-X Smøreolie A/S har i samarbejde med Oliebranchens Indsamlingsordning For Spildolie indgået en aftale med Marius Pedersen A/S om afhentning og håndtering af spildolie i hele landet.
Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor den gen-raffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Dokumentation overfor myndighederne
Operatøren står for indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du ved henvendelse til Marius Pedersen A/S få en historik over afhentede mængder. Denne historik kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.
 

 

Hvad gør du nu?

Ring til Marius Pedersen A/S på: +45 70 13 40 40 
eller bestil afhentning direkte på hjemmesiden: 
https://www.mariuspedersen.dk/site-tools/spildolie

Alternativt kan du skrive på spildolie@mariuspedersen.dk og bestille afhentning eller levering af palletanke til spildolie.