Uno-X Smøreolie indsamler og sikrer genanvendelse af din spildolie

Hvad gør du nu?

Uno-X Smøreolie A/S har i samarbejde med Oliebranchens Indsamlingsordning For Spildolie indgået en aftale med Marius Pedersen A/S om afhentning og håndtering af spildolie i hele landet.
Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor den gen-raffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.
 

Dokumentation overfor myndighederne
Operatøren står for indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du ved henvendelse til Marius Pedersen A/S få en historik over afhentede mængder. Denne historik kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.
 

Få gratis indsamlingsmateriel 
Du kan helt gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 eller 1000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

Ring på: +45 70 22 36 96 eller gå ind på hjemmesiden:

www.mariuspedersen.dk

og bestil afhentning eller levering af palletanke.

Du kan altid kontakte os og vi hjælpe med tvivlsspørgsmål. Ring på +45 70 11 56 78 eller kontakt os via mail: lube@unox.dk

 

Du kan altid kontakte os, og vi vil hjælpe med tvivlsspørgsmål. Ring til Uno-X Smøreolie's kundecenter: telefon +45 70 11 56 78 eller via email lube@unox.dk