Danmarks bedste olieanalyse fra Uno-X Smøreolie

Vi tilbyder mulighed for at få analyseret dine olieprøver på vores eget laboratorium - MainTest

Erfaringer viser at virksomheder, som får foretaget analyser af eksperter kan forlænge maskinernes levetid, forhindre skader og dermed bliver driften optimeret. 
Vores olieanalyser kan afsløre skader, før de opstår og giver et overblik over maskinens generelle tilstand så du kan handle ud fra dette eks. ved at planlægge og udføre reparationer forud for et evt. havari.

Bestil en olieanalyse

Analyserne kan bestilles ved at logge på vores hjemmeside eller ved at kontakte vores service-center, hvor du kan høre mere om mulighederne - tlf. +45 70 11 56 78 eller email: lube@unox.dk

UnoX Smøreolies 5 analysepakker

Analyserne er pakket med fem analyser pr. pakke med prøveflasker, informationsseddel og datakort samt handsker til prøvetagningen.

TexChek
Forebyggende brugt-olieanalyse/-undersøgelse af motorer og industrimaskiner.Olie-analysesystem, der ud over en analyse af smøreolien kan give vigtige informationer om maskinens slid mæssige tilstand. TexChek vil derfor være et uundværligt værktøj i virksomhedens program for systematisk vedligeholdelse. Anbefales primært til analyse af olien i benzin- og dieseldrevne motorer, gearkasser, transmissioner, luftkompressorer og hydrauliske anlæg, men kan generelt anbefales til analyse af alle oliesmurte systemer.


CoolChek
Forebyggende brugt-olieanalyse/-undersøgelse af kølemaskineolie
CoolChek er et olie-analysesystem specielt udviklet til analyse af brugt-olie fra kølekompressorer. CoolChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydnings-stadie. Det betyder, at ikke bare kølemaskinens, men også anlæggets, driftstilstand generelt vil kunne forbedres ved anvendelse af CoolChek. CoolChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slid-metaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid.CleanChek
Forebyggende brugt-olieanalyse/-undersøgelse af hydraulik- og industri-gearolie inkl. partikeltælling ISO 4406 eller NAS 1638

 


CleanChek-analyse er specielt udviklet til større hydraulik- og gearsystemer. CleanChek giver specifikke oplysninger om oliens tilstand og renhedsgrad, herunder måling af blandt andet oxidation, partikeltælling efter ISO 4406c eller NAS 1638. Endvidere måling af systemets slid-metalniveau.

GeoChek
Forebyggende brugt-olieanalyse/-undersøgelse af gasmotorolie


 

GeoChek er et olie-analysesystem specielt udviklet til analyse af brugt-olie fra gasmotorer. GeoChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydnings-stadie. Med GeoChek kan man meget præcist fastslå oliens tilstand og resterende levetid. Det betyder, at olieskiftet foretages på det optimale tidspunkt. GeoChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slid-metaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid. GeoChek vil derfor være et uundværligt værktøj i den systematiske vedligeholdelse af en gasmotor.


GlycolChek
Forebyggende analyse/-undersøgelse af kølervæske og inhibitor


 

GlycolChek er et analysesystem specielt udviklet til analyse af kølevand til alle former for kølesystemer. GlycolChek indeholder specifikke oplysninger om kølemediets tilstand samt anlæggets generelle driftstilstand og vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligeholdelse af køleanlæg. Systematisk analyse af kølemidlets tilstand sikrer, at systemet/anlægget yder det optimale. Det betyder, at levetiden for anlægget og kølemediet optimeres.
 
 

Du kan altid kontakte os, og vi vil hjælpe med tvivlsspørgsmål. Ring til Uno-X Smøreolie's kundecenter: telefon +45 70 11 56 78 eller via email lube@unox.dk